öncekiMilletvekilliği ve Parlamenter Sistem sizce nasıl olmalısonraki


Milletvekilliği ve Parlamenter Sistem sizce nasıl olmalı

Uzun zamandır başkanlık sistemi ve güçlendirilmiş parlementer sistem söylemlerini duya duya ülkemizde neyin yanlış ilerlediğini düşünmeye başladım... Üzerinde bir süre düşündükten sonra da seçilen milletvekillerinin bir defa seçildiği bölgelerde çok iyi tanınmadıklarını, hatta o bölgelerle bir gönül bağları olmadıklarını, o bölgelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını gerçekten bilmediklerini anladım... Bu milletvekillerinin büyük kısmı seçildiklerinden itibaren TBMM ye yerleşip zamanının büyük bir bölümünü TBMM sınırları içinde geçirip sadece gündemlerine ne getirilirse onlarla ilgilenip aslında seçildikleri bölgeyle olan bağlantılarını tamamen unutup, seçildikleri bölge halkına karşı hiçbir sorumluluk hissetmeyip sadece bağlı oldukları siyasi partilere karşı bir sorumlulukları olduğu hissiyatına kapılıyorlar ve seçildikleri bölgeye karşı hiçbir görevi olmadığını düşünmeye başlıyorlar... Görevlerinin sadece siyasi görüşlere göre yasama için oy vermek olduğu gibi yanlış bir izlenime kapılıyorlar ve bu da seçildikleri bölge halkıyla bağlantısını tamamen bitiriyor bence...

Bu konu hakkında düşündükçe milletvekilliğinin nasıl yapılanması, nasıl çalışması gerektiği hakkında şöyle birşey belirdi kafamda...

  1. Bence her ilin valilik binalarında vali ile aynı katta makam olarak vali altında yer alacakları şekilde o ilin milletvekillerininde ofisleri olmalı
  2. Haftanın her ilk 3 işgünü milletvekilleri seçildikleri illerde fiilen bulunmak zorunda olmalılar
  3. Milletvekilleri haftanın her ilk işgününde bölgelerinde esnaf ziyaretleri, sivil toplum örgütleri, dernek ve vakıf ziyaretleri yaparak sorun ve ihtiyaçlardan haberdar olmalılar
  4. Milletvekilleri haftanın her ikinci işgününde bölgelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını büyük sanayi tesislerini ziyaret edip sorun ve ihtiyaçlardan haberdar olmalılar
  5. Milletvekilleri haftanın her üçüncü işgününde valilik binasında bulunan ofislerinde kendileriyle görüşmek isteyen vatandaşlarla görüşmeler toplantılar yaparak sorun ve ihtiyaçlardan haberdar olmalılar
  6. Milletvekilleri haftanın dördüncü ve beşinci işgünlerinde TBMM de hazır bulunarak yasama faaliyetlerine katılmalılar tabii olarak seçildikleri bölgelerdeki halkın görüş ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yasama için oy vermeliler
  7. Milletvekilleri haftanın altıncı günü olan Cumartesi günleri kendi siyasi partilerinin grup görüşmelerine katılmalılar ve bu görüşmelerde bölgelerinin ihtiyaç ve sorunlarını dile getirmeliler
  8. Milletvekilleri araştırma komisyonuymuş soru önergesiymiş böyle şeylerle zaman kaybetmemeliler bu tür işleri kamu denetçiliği gibi kurumlar ifa etmeliler

Şimdilik aklıma gelenler bunlar ama bunlar gibi birçok şey ekleyebiliriz... Milletvekilleri bu şekilde çalıştıklarında yalancı temsilciler olmaktan çıkıp gerçekten bölgelerine bağlılık ve sorumluluk hissedeceklerdir... Tabi bu benim acizane düşüncelerim eğer üzerinde bahsettiğim şeyin mantığını anlayan insanlar düşünürlerse daha faydalı bir şekilde de tasarlanabilir...


Ahmet TATAR